Dance

CCA Schedule

Tuesday
5.00 - 8.00pm
Dance Studio

 

Wednesday
6.00 - 8.00pm
Dance Studio

Teachers-in-charge

Ms Juliana Wong
juliana.wong@ejc.edu.sg

 

Ms Chia Hui Ping
chia.hui.ping@ejc.edu.sg

 

Ms Sandra Chan
sandra.chan@ejc.edu.sg

 

Ms Tan Lingmin
tan.lingmin@ejc.edu.sg